سایر موارد

لطف و محبت مراجعین عزیز

دکتر فروزنده فارغ پور در جشن آزمایشگاه نیلو

لطف و محبت مراجعین عزیز

با سپاس فراوان از خانوم ندا رجبی عزیز بابت گل زیبایشان پس از زایمان به روش سزارین در بیمارستان آزادی تهران

با آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری برای خود و فرزند عزیزشان

دکتر فروزنده فارغ پور
لطف و محبت مراجعین عزیز به دکتر فروزنده فارغ پور

دیدگاهتان را بنویسید